Kontakti un norēķini

Mūsu rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tavs mērnieks
Vienotais reģistrācijas Nr.43603046520

Biroja  adrese:

Akadēmijas iela 19-208, Jelgava,

LV-3001, Latvija

 

AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts (Multi): LV04HABA0551030392567

 Informatīvais tālrunis.: +371  27700222

E-pasts: mernieks@tavsmernieks.lv

 

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved