sit pl

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dati:

-personu apliecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta  adrese,

– skice par uzmērāmo objektu,

-labiekārtojamās teritorijas projekts (digitāli).

Leave a Reply

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved