Jaunbūvju un pamatu izpilduzmērījumi

Jaunbūvju un  ēku pamatu izpilduzmērījumi tiek veikti  jaunbūves vai pamatu ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā arī ēkas vai būves nodošanai ekspuatācijā būvvaldē.

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved