jaunb

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta  adrese ( kadastra numurs),

– jaubūves projekts kopijas un digitālā veidā

– zemes robežu plāns.

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved