Izbūvēto laukumu izpilduzmērījumi, situācijas plāni.

Teritoriju izpilduzmērījumus izgatavo- izbūvētiem laukumiem, ielām, ceļiem, parkiem. Pēc  plāna  izgatavošanas veicam ieklātā seguma ( bruģa, asfalta, zālēna,uc.) apjomu aprēķinu.
Loka_mag_apjomi
Situācijas plāns ir noteiktā mērogā samazināts apvidus horizontālās projekcijas attēls plaknē, ko sastāda pēc apvidus uzmērīšanas datiem un ortofoto materiāliem.
Situācijas plānus izmanto lielu teritoriju plānošanai un  apsaimniekošanas organizācijai.

sit plan

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved