Ģeodēziskie atbalsta tīkli

geodezija

Ģeodēzisko atbalsttīklu projektēšana, ierīkošana un uzmērīšana,

Augstuma atzīmju (reperu) ierīkošana,

Ģeodēzisko punktu apsekošana.

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved