geod tik

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami  sekojoši dati:

– personu apkiecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

– objekta  adrese,

– projekta darba uzdevums.

-ja ir saskaņots projekts vai punktu apsekošanas atskaite.

Copyright © 2017 Tavs mērnieks - All Rights Reserved